Třídící domino nejen na Den Země

V dnešní době je důležité vzdělávat děti o životním prostředí a učit je, jak chránit naši planetu. Jednou z aktivit, kterou můžeme v dětech rozvíjet již od útlého věku je třídění odpadu. Stáhněte si pro ně třídící domino, které hravou formou třídění procvičuje a děti tak budou motivované ke skutečnému třídění a nebudou muset přemýšlet kam odpad patří.

trideni-odpadu-kontejnery

Historie Dne Země

Den Země je každoroční událost, která slaví snahu a podporu ochrany životního prostředí a udržitelnosti. Ve Spojených státech amerických se 22. dubna 1970  konaly demonstrace, které měly za cíl prosadit přijetí nových zákonů v ochraně životního prostředí. Kampaň organizoval senátor Gaylord Nelson. V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila do zahraničí a od roku 1990 je 22. duben slaven i v České republice jako světový svátek životního prostředí. Po celém světě se konají různé pochody, festivaly, soutěže či úklidové práce.

Aktivity pro děti na Den Země

Ochrana životního prostředí ale není jen o třídění odpadu. Prozkoumejte s dětmi jak se všichni k naší planetě můžeme chovat ohleduplně. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak učit děti o životním prostředí, je prostřednictvím her a zábavných aktivit. Právě proto jsme vytvořili velkou sadu aktivit, která zaujme i poučí. Děti získají přehled o tom, co je prospěšné pro životní prostředí a co škodlivé. Zjistí, jak dlouho by se rozkládaly odpadky v přírodě a také co se dále děje s vytříděným odpadem. Své znalosti poté mohou ověřit v šifrovací stezce.

aktivity pro děti na den země

Třídící domino zdarma ke stažení

Stáhněte si také třídící domino! V souboru najdete 32 dominových karet a přehledový list s popisem, kam odpadky patří. Na pravé straně karty je obrázek věci na vyhození a na levé kontejner. Vybereme jednu kartu a následně hledáme kartu s obrázkem kontejneru, kam daný odpad patří. Poté ji přiložíme k první kartě a opět hledáme další pasující kartu. Takto dále pokračujeme, dokud nespojíme všechny karty.
TIP! Pokud potřebujete karty menší, můžete velikost nastavit při tisku.

Třídící domino stáhnete zde.

tridici_domino